Humboldt-Universität zu Berlin - Institut für Bibliotheks- und Informations­wissen­schaft

BA Informationsmanagement & Informationstechnologie

https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/studiengaenge/infomit
Einstellungen
ba-informationsmanagement-informationstechnologie